Co znamená symbol "evil eye" neboli "nazar" a odkud se vzal?

Symbol zvaný "evil eye" neboli "nazar" je velmi starý a rozšířený v mnoha kulturách. Věří se, že chrání před závistí, negativní energií a prokletím. Podívejme se blíže na jeho původ a význam.

Historie symbolu evil eye

Starověké kořeny

Víra v evil eye sahá až do starověké Mezopotámie a Egypta. Již Sumerové a Babyloňané používali amulety s velkýma očima, aby odvrátili závistivé pohledy. Podobné talismany nesoucí Horovo oko se našly i v egyptských hrobech.

Mnozí historici se domnívají, že modrá barva "evil eye" pochází právě z Egypta, kde zobrazení boha Hora měla chránit před zlem a přinášet štěstí. Egypťané věřili, že modrá barva napodobuje drahokamy a má regenerační sílu.

Řecko, Řím a Blízký východ

Ve starověkém Řecku a Římě se začaly vyrábět skleněné korálky s motivem oka. Ty se pak rozšířily do celého Středomoří a na Blízký východ. V turečtině se jim říká "nazar boncuğu".

V judaismu, křesťanství i islámu je symbol ruky s okem spojován s ochranou a štěstím. Liší se ale výklad, čí ruka je zobrazena (Panny Marie, Fatimy nebo kněze).

Význam a použití evil eye

Hlavní myšlenka evil eye spočívá v tom, že závistivý pohled někoho jiného dokáže uškodit. Proto se nosí talisman jako ochrana a odvrácení zla.

Lidé věří, že evil eye dokáže odvrátit:

  • Závist
  • Prokletí
  • Uhranutí
  • Negativní energii
  • Smůlu

Amulet s evil eye se nejčastěji nosí jako:

  • Šperk (náhrdelník, náramek, prsten, náušnice)
  • Přívěsek do auta nebo na klíče
  • Ozdoba do domácnosti

Kromě nošení talismanu lze symbol použít při meditaci a vizualizaci. Zaměřujeme se na dosažení konkrétního cíle a evil eye nám pomáhá odvracet negativní vlivy.

Někteří lidé také věří, že pomocí rituálů, kouření bylin a zvláštních gest lze ochrannou moc evil eye ještě zvýšit. Nicméně je důležité tyto praktiky provádět s úctou a porozuměním.

Závěr

Symbol evil eye neboli nazar má hluboké kořeny ve starověkých kulturách. Dodnes je rozšířený po celém světě a nosí se jako talisman přinášející štěstí a ochranu před zlem.

Ačkoli nejsou vědecké důkazy o jeho účinnosti, pro mnoho lidí představuje evil eye kulturní a duchovní význam. Pokud se rozhodneme jej používat, měli bychom tak činit s respektem k jeho původu.